Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Subskrypcja dopisz wypisz   
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać do końca każdego miesiąca w kasie Urzędu Miejskiego w Rzepinie, punktach kasowych banków
lub przelewem na konto nr 28 8371 0009 0001 8119 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Rzepinie.
Od 1 stycznia 2016 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzepin wynosi:
•  8,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca – selektywna zbiórka odpadów,
•  13,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca – nieselektywna zbiórka odpadów.
 polski   angielski   niemiecki     
mapa_lewa Sonda PKP PKS e-kartki Pogoda Goście Linki
Nieslyszacy
epuap
karta_duzej_rodziny
MDK Rzepin
Kącik Przedsiębiorcy
Eko
MKS Steinpol-Ilanka Rzepin
Województwo lubuskie
Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego
Powiat 3D
Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora
Sektorowy Program Operacyjny Promesa Ministra Kultury
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - Punkt informacyjny w Gorzowie Wlkp.
Regionalny Ośrodek EFS
ANR - Ogłoszenia o przetargach
Szpital Powiatowy w Słubicach
EWE
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://monitorpolski.gov.pl/
http://dzienniki.luw.pl/BookTabs.aspx
  licznik odwiedzin:  1297767

Współpraca zagraniczna

 

Przystąpienie Polski do UE otworzyło przed nami nowe możliwości ale i wyzwania, jednym z nich było znalezienie gminy partnerskiej. Udało się poprzedniemu burmistrzowi Edwardowi Chocianowskiemu nawiązać kontakt z gminą niemiecką położoną koło Berlina – gminą Hoppegarten. Inicjatorami współpracy byli: ówczesny radny pan Waldemar Buchta a po stronie niemieckiej pan Hans Haeber, dziennikarz i prywatny przedsiębiorca. Pierwsze wspólne spotkania miały miejsce w połowie 2004 na których to mieliśmy okazję do lepszego poznania się. Pierwsza deklaracja rozwijająca współpracę obu miast została podpisana 19.11.2004 pomiędzy gminami Rzepin i Hoppegarten. Wtedy też została podpisana umowa o wzajemnym partnerstwie i współpracy kulturalnej i gospodarczej, która to jest realizowana poprzez wspólne spotkania i przedsięwzięcia. W ciągu trzech lat współpracy wspólnie uczestniczyliśmy w następujących imprezach i projektach:

  1. Różnego rodzaju imprezach sportowych takich jak polsko-niemiecki turniej piłki nożnej dzieci i młodzieży, halowe turnieje w piłce nożnej,
  2. Festyny, wydarzenia kulturalne ("Wakacje w Puszczy Rzepińskiej", "Dni Pola", "Polsko-Niemiecki Festyn Rodzinny", "Kultura bez granic", Plener Artystyczny)

Nasi partnerzy gościli nas na takich imprezach jak: Dożynki w Hönow, coroczny festyn zamkowy w Dahlwitz oraz zawody jeździeckie, jednak szczególnie wrażenie wywarły na nas obchody 775-lecia założenia Hönow.
W ramach współpracy realizujemy są następujące przedsięwzięcia:

  • Nawiązanie współpracy kulturalno – oświatowej,
  • Nawiązanie współpracy gospodarczej: spotkania przedsiębiorców z Polski i Niemiec,
  • Nawiązanie współpracy pomiędzy jednostkami Straży Pożarnej,
  • Nawiązanie współpracy pomiędzy burmistrzami, urzędami a także radnymi,
  • Wymiana młodzieży i wspólne kontakty pomiędzy szkołami,
  • Wymiana doświadczeń,

Ostatnie lata potwierdziły, że współpraca sąsiedzka między Polską i Niemcami jest możliwa i obopólnie korzystna, a granica polsko – niemiecka nie stanowi już przeszkody i nie dzieli. Nawiązany dialog pozwala na wymianę poglądów, doświadczeń i budowanie partnerstwa. Przyszłością Rzepina i Hoppegarten jest Europa. Ponieważ razem można więcej dlatego też pielęgnujemy współpracę. A nawiązana współpraca z gminą Hoppegarten pozwala nam się lepiej poznać i realizować wspólne cele.

Dzisiejsze spotkanie jest realizowane w ramach projektu "Trzy lata współpracy Gminy Rzepin i Hoppegarten" dofinansowanego przez UE w ramach funduszu mikroprojektów inicjatywy wspólnotowej Interreg IIIA Euroregionu Pro Europa Viadrina.

NADLEŚNICTWO RZEPIN

www.rzepinlasy.republika.pl

Nadleśnictwo Rzepin współpracuje od 1997 roku z Urzędem Muellrose (Brandenburgia) i Nadleśnictwem Neuzzelle, a od roku 2000 również z Ochotniczą Strażą Pożarną z powiatu Oder Spree. W ramach współpracy organizowane są wspólne przedsięwzięcia dotyczące ekologicznego zachowania stanu lasów, wymiany doświadczeń w tym zakresie, ochrony ojczystej przyrody i lasów, w tym także ochrony przeciwpożarowej.
Jest to wspaniała okazja do wymiany wiedzy i doświadczeń leśników i strażaków, a przy okazji do prowadzenia edukacji społeczeństwa polskiego i niemieckiego z zakresu ochrony środowiska, ekologii i lasów.

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

Współpraca ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy z ochotniczymi strażami pożarnymi z terenów przygranicznych położonych po stronie niemieckiej rozpoczęła się już wiele lat temu. W roku 2004 zacieśniono ją, podpisano umowę i porozumienia. OSP Rzepin w myśl tych porozumień współpracuje z Ochotnikami z Kienbaum w gminie Storkow a OSP Kowalów z Ochotnikami z Kienbaum w gminie Grunheide. Podczas wspólnych ćwiczeń Ochotnicy zapoznają się ze sprzętem będącym na wyposażeniu ich jednostek, zasadami prowadzenia akcji gaśniczych oraz poznają regulaminy i statuty.

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rzepinie współpracuje z niemieckimi szkołami, instytucjami kulturalnymi i organizacjami społecznymi już od 12 lat. Kontakty opierają się na wymianie młodzieży, częstych spotkaniach polskich i niemieckich nauczycieli, udziale w przeglądach i konkursach kulturalnych oraz wspólnej realizacji projektów europejskich. Współpraca Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rzepinie z Niemcami stale się rozwija i przynosi wymierne efekty. Zaangażowana w nią jest cała kadra pedagogiczna oraz coraz więcej młodzieży, a liderami ze strony ZSO od samego początku są: dyrektor mgr Grażyna Goj i germanistka mgr Iwona Wadas.

INTERmedi@
Do góry
Plan BIP Przetargi Plan miasta BIP Przetargi
mapagminy
Cmentarze
Oferta inwestycyjna
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Fundacja Wspomagania Wsi
Powiat słubicki
Lubuski Urząd Wojewódzki
Hoppegarten - miasto partnerskie
Pro Europa Viadrina
Urząd Miejski w Rzepinie, Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin, pow. słubicki, woj. lubuskie
tel.: 957596254, 957596285, 957596292, fax: 957596478, email: umg[at]rzepin.pl, http://rzepin.pl
NIP: 598-000-55-97, Regon: 000526162-7511
adres epuap: /umrzepin/skrytka
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI