Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Subskrypcja dopisz wypisz   
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać do końca każdego miesiąca w kasie Urzędu Miejskiego w Rzepinie, punktach kasowych banków
lub przelewem na konto nr 28 8371 0009 0001 8119 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Rzepinie.
Od 1 stycznia 2016 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzepin wynosi:
•  8,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca – selektywna zbiórka odpadów,
•  13,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca – nieselektywna zbiórka odpadów.
 polski   angielski   niemiecki     
mapa_lewa Sonda PKP PKS e-kartki Pogoda Goście Linki
Nieslyszacy
epuap
karta_duzej_rodziny
MDK Rzepin
Kącik Przedsiębiorcy
Eko
MKS Steinpol-Ilanka Rzepin
Województwo lubuskie
Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego
Powiat 3D
Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora
Sektorowy Program Operacyjny Promesa Ministra Kultury
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - Punkt informacyjny w Gorzowie Wlkp.
Regionalny Ośrodek EFS
ANR - Ogłoszenia o przetargach
Szpital Powiatowy w Słubicach
EWE
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://monitorpolski.gov.pl/
http://dzienniki.luw.pl/BookTabs.aspx
  licznik odwiedzin:  1297767

Administracja

 

OSOBY PIASTUJĄCE KIEROWCZNICZE STANOWISKA  W URZĘDZIE MIEJSKIM W RZEPINIE

Burmistrz Rzepina

Sławomir Dudzis

tel. (+48 95) 7596 254
e-mail: burmistrz@rzepin.pl

godz. przyjmowania petentów w sprawie skarg i wniosków:
wtorek: 12.00-16.00

 Zastępca Burmistrza

Krystian Pastuszak
tel. (+48 95) 7596 014
e-mail:zastepcaburmistrza@rzepin.pl

 Sekretarz Gminy

 Halina Kuźmińska
tel. (+48 95) 7596 017
e-mail:sekretarz@rzepin.pl

 Skarbnik Gminy

 Małgorzata Barwińska
tel. (+48 95) 7597 604
e-mail: skarbnik@rzepin.pl

REFERAT OGÓLNO- ORGANIZACYJNY

Imię i nazwisko

Stanowisko

służbowe

Pokój/

nr telefonu

Adres e-mail

Halina Kuźmińska

Sekretarz Gminy

Kierownik Referatu Ogólno- Organizacyjnego

 

17

95 7596017

sekretarz@rzepin.pl

Agnieszka Zaremba

Inspektor ds. kadr i archiwum zakładowego.

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

26

95 7596062

azaremba@rzepin.pl

Robert Gocół

Informatyk

11

95 7596066

informatyk@rzepin.pl

Natalia Kliszczak

Podinspektor ds.

obsługi sekretariatu

14

95 7596254

95 7596 285

sekretariat@rzepin.pl

 

BIURO RADY MIEJSKIEJ

 

Maria Szewczyńska

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej

3

95 7596085

rada@rzepin.pl

 

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

 

Łukasz Marciniak

Pomoc administracyjna

95 7596081

lmarciniak@rzepin.pl

Bernadetta Wąsowicz

Referent ds. obsługi interesanta

95 7596081

bwasowicz@rzepin.pl

 

 URZĄD STANU CYWILNEGO

Imię i nazwisko

Stanowisko

służbowe

Pokój/

nr telefonu

Adres e-mail

Celina Ratowt

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

19

95 7596043

elud@rzepin.pl

Karolina Kryk

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

19

 95 7596043

elud@rzepin.pl

Monika Staniak

Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

19

95 7596038

elud@rzepin.pl

 

REFERAT FINANSOWO – KSIEGOWY

Imię i nazwisko

Stanowisko

służbowe

Pokój/

nr telefonu

Adres e-mail

Małgorzata Barwińska

Skarbnik Gminy

Kierownik Referatu Finansowo - Księgowego

18

95 7597604

skarbnik@rzepin.pl

Grażyna Krasucka

Inspektor ds. księgowości budżetowej

24

95 7596060

grasucka@rzepin.pl

Jolanta Maliszewska

Inspektor ds. księgowości jednostki i raportowania środków pomocowych

22

95 7596021

jmaliszewska@rzepin.pl

Anna Antoszewicz

Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych

23

95 7596022

aantoszewicz@rzepin.pl

Bogusława Waszak

Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych

23

95 7596022

bwaszak@rzepin.pl

Anna Moskalska

Podinspektor ds. księgowości podatkowej i windykacji należności

22

95 7596021

amoskalska@rzepin.pl

Grażyna Komar

Inspektor ds. płac i obsługi kasy

21

95 7596055

gkomar@rzepin.pl

Bartłomiej Kołosza

Referent ds. wymiaru, księgowania i windykacji opłaty śmieciowej

25

95 7596093

bkolosza@rzepin.pl

Marta Klimkiewicz

Referent ds.płac i opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi

25

95 7596093

mklimkiewicz@rzepin.pl

 

REFERAT ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZY I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Imię i nazwisko

Stanowisko

służbowe

Pokój/

nr telefonu

Adres e-mail

Bogusław Baranowski

Kierownik Referatu Administracyjno – Gospodarczego i Zarządzania kryzysowego

32

95 7596033

bbaranowski@rzepin.pl

 

REFERAT INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Imię i nazwisko

Stanowisko

służbowe

Pokój/

nr telefonu

Adres e-mail

Joanna Pych

Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych

6

95 7596034

jpych@rzepin.pl

Elżbieta Wiśniewska

Inspektor ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej

7

95 7596035

ewisniewska@rzepin.pl

Piotr Kubisztal

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami

 

6

95 7596034

pkubisztal@rzepin.pl

Marek Żurek

Inspektor ds. budownictwa i inwestycji

7

95 7596035

mzurek@rzepin.pl

 

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I DROGOWNICTWA

Imię i nazwisko

Stanowisko

służbowe

Pokój/

nr telefonu

Adres e-mail

Elżbieta Pych

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa

4

95 7596091

epych@rzepin.pl

Krystyna Janicka

Inspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

8

95 7596078

kjanicka@rzepin.pl

Mirosław Moskalski

Inspektor ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i rolnictwa

5

95 7596030

mmoskalski@rzepin.pl

 

REFERAT PROMOCJI I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

Imię i nazwisko

Stanowisko

służbowe

Pokój/

nr telefonu

Adres e-mail

Aleksandra Zielińska

 

 

Kierownik Referatu Promocji i Funduszy Zewnętrznych

 

1

95 7596083

azielinska@rzepin.pl

 

 

Angelika Zielińska

Podinspektor ds. Promocji Gminy

2

95 7596082

 promocja@rzepin.pl

 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Imię i nazwisko

Stanowisko

służbowe

Pokój/

nr telefonu

Adres e-mail

Ewa Sierant – Lipnicka

Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej.

Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

8

95 7596029

esierant@rzepin.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do góry
Plan BIP Przetargi Plan miasta BIP Przetargi
mapagminy
Cmentarze
Oferta inwestycyjna
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Fundacja Wspomagania Wsi
Powiat słubicki
Lubuski Urząd Wojewódzki
Hoppegarten - miasto partnerskie
Pro Europa Viadrina
Urząd Miejski w Rzepinie, Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin, pow. słubicki, woj. lubuskie
tel.: 957596254, 957596285, 957596292, fax: 957596478, email: umg[at]rzepin.pl, http://rzepin.pl
NIP: 598-000-55-97, Regon: 000526162-7511
adres epuap: /umrzepin/skrytka
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI