Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Subskrypcja dopisz wypisz   
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać do końca każdego miesiąca w kasie Urzędu Miejskiego w Rzepinie, punktach kasowych banków
lub przelewem na konto nr 28 8371 0009 0001 8119 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Rzepinie.
Od 1 stycznia 2016 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzepin wynosi:
•  8,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca – selektywna zbiórka odpadów,
•  13,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca – nieselektywna zbiórka odpadów.
 polski   angielski   niemiecki     
mapa_lewa Sonda PKP PKS e-kartki Pogoda Goście Linki
Nieslyszacy
epuap
karta_duzej_rodziny
MDK Rzepin
Kącik Przedsiębiorcy
Eko
MKS Steinpol-Ilanka Rzepin
Województwo lubuskie
Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego
Powiat 3D
Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora
Sektorowy Program Operacyjny Promesa Ministra Kultury
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - Punkt informacyjny w Gorzowie Wlkp.
Regionalny Ośrodek EFS
ANR - Ogłoszenia o przetargach
Szpital Powiatowy w Słubicach
EWE
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://monitorpolski.gov.pl/
http://dzienniki.luw.pl/BookTabs.aspx
  licznik odwiedzin:  1297767

Stowarzyszenie Seniorów Rzepińskich

 

Stowarzyszenie Seniorów Rzepińskich

 

 

Jak powstała organizacja Stowarzyszenie Seniorów Rzepińskich
Stowarzyszenie Seniorów w Rzepinie powstało już w 1999 roku z inicjatywy pana Dionizego Wiatra i nosiło nazwę Koła Przyjaciół Rzepina. Nazwa ta została później zmieniona na Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ale ponieważ nie mogliśmy istnieć samodzielnie pod tą nazwą, zmieniliśmy ją na Koło Seniorów Rzepińskich.
Początkowo siedzibą stowarzyszenia był lokal w byłym żłobku przy ul. Dworcowej. Spotykaliśmy się w każdą środę miesiąca od godz. 16 do 18. pozwolono nam nazwać ten lokal „Klubem Seniora".

16 lutego 2005 roku został powołany Komitet założycieli Stowarzyszenia Seniorów Rzepińskich w Rzepinie. W skład Zarządu weszli:
1. Zofia Rosołek - prezes
2. Maria Jagiełka - I zastępca
3. Andrzej Szewczyk - II zastępca
4. Teresa Wojciechowska - sekretarz
5. Mieczysława Drożdżyńska - zastępca sekretarza
6. Genowefa Nawrot - skarbnik
oraz członkowie: Anna Kowalska, Leokadia Rudowicz, Kazimierz Sidorkiewicz, Halina Simińska
Komisja rewizyjna:
Danuta Łukaszewicz, Olga Derdziak, Maria Bajgerowicz

Statut dla naszego Stowarzyszenia opracowała Anna Kowalska przy współpracy Andrzeja Szewczyka. Dnia 01.08. 2005 roku Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze i wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń.
Odkąd mamy nowy zarząd i lokal, przystąpiliśmy do działania. Zorganizowane zostały kółka zainteresowań takie jak: Nasze zdrowie i uroda, Historia, Literatura, Sztuka, Wymiana doświadczeń z dziedziny kulinarnej z degustacją potraw, Spotkania towarzyskie przy kawie i muzyce z tańcem, itp. Z naszych składek zakupiliśmy sprzęt muzyczny, a Rada Seniorów we Frankfurcie podarowała nam telewizor i dwu-palnikową kuchenkę elektryczną.
Organizujemy również imprezy w plenerze i wyjazdy do teatru, wycieczki turystyczne i wypoczynkowe nad morze i w góry. Imprezy te są organizowane w soboty i niedziele aby wszyscy członkowie mogli z nich korzystać i brać w nich udział.
Organizujemy również imieniny miesiąca. Członkowie naszego stowarzyszenia piszą swoje wspomnienia wydawane w języku niemieckim pt." Seniorzy wspominają"; spisywane są również życiorysy pt.: „Moje Życie":, które przechowywane są w Archiwum Ludzkich Losów przy Collegium Polonicum w Słubicach. Bierzemy udział w konkursach, wystawach, wykładach, spotkaniach. Obecnie nasze stowarzyszenie liczy 60 członków opłacających regularnie składki i chętnych ciągle przybywa.
Stowarzyszenie Seniorów Rzepińskich ściśle współpracuje z:

 • Miejskim Domem Kultury w Rzepinie,
 • Urzędem Miejskim w Rzepinie,
 • Radą Seniorów we Frankfurcie,
 • Stowarzyszeniem Diabetyków,
 • Polskim Związkiem Niewidomych,

• Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów,

 

Od stycznia 2008 roku przenieśliśmy siedzibę stowarzyszenia do nowo otwartego Miejskiego Domu Kultury w Rzepinie, przy ulicy Słubickiej 3.
W kwietniu 2008 roku skończyła się 3-lenia kadencja Zarządu Stowarzyszenia Seniorów Rzepińskich, w związku z tym Zgromadzenie Ogólne Stowarzyszenia na posiedzeniu nadzwyczajnym wybrało nowy zarząd w składzie:
1. Anna Kowalska - prezes
2. Andrzej Szewczyk - I zastępca
3. Maria Bajgerowicz - II zastępca
4. Teresa Wojciechowska - sekretarz
5. Genowefa Nawrot - skarbnik
6. Mieczysława Drożdżyński - członek zarządu
Komisja Rewizyjna:
1. Elżbieta Burczyńska - przewodnicząca komisji rewizyjnej,
2. Olga Derdziak - członek,
3. Halina Siemińska -Rzepka - członek.

Ostatnio już po raz drugi w naszej działalności organizowaliśmy Lubuski Tydzień Seniora dla ponad 100 osób. Siedemnastu członków naszego stowarzyszenia wzięło udział w dwu dniowej wycieczce do Berlina zorganizowanej przez Radę Seniorów we Frankfurcie, odwiedziliśmy również z wycieczką autokarową Drzonków- Ochlę - Łagów i Międzyzdroje. Organizowaliśmy następujące imprezy:

 • „Ocalić od zapomnienia"- złożenie hołdu poległym i naszym bliskim, zapalenie zniczy,
 • „Powitanie Nowego Roku",
 • Dzień Babci i Dziadka, - paczki dla dzieci
 • Tłusty Czartek
 • Powitanie Wiosny (Majówka),
 • Powitanie Lata (Sobótka),
 • Święto Ziemniaka,
 • Andrzejki,
 • Spotkanie Opłatkowe.

W kwietniu 2011 roku zakończyła się kadencja Zarządu Stowarzyszenia Seniorów Rzepińskich. W dniu 6 kwietnia 2011r odbyło się Zwyczajne Posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego, na którym został wybrany nowy zarząd w składzie:


1. Anna Kowalska - prezes
2. Wincenty Pikta - I zastępca
3. Grażyna Samaryk - II zastępca
4. Elżbieta Burczyńska – sekretarz

5.Małgorzata Felkel – zastępca sekretarza
6. Helena Miszkowicz - skarbnik
7. Barbara Kłudka - członek zarządu
Komisja Rewizyjna:
1. Danuta Łukaszewicz - przewodnicząca komisji rewizyjnej,
2. Barbara Rochmińska - członek,
3. Halina Siemińska -Rzepka - członek.

Na zebraniu w dniu 10 maja 2013r.powołano Zarząd Stowarzyszenia Seniorów Rzepińskich w następującym składzie:
1. PREZES Maria Bajgerowicz
2. I ZASTĘPCA Halina Schmit
3. II ZASTĘPCA Leonarda Sawicka
4. SEKRETARZ Elżbieta Burczyńska
5. ZASTĘPCA SEKRETARZA Barbara Rochmińska
6. SKARBNIK Helena Miszkowicz
7. CZŁONKOWIE ZARZĄDU: Janina Kozdraś i Marian Dworczak


Komisja Rewizyjna:
PRZEWODNICZĄCA Grażyna Samaryk
CZŁONEK Teresa Dworczak
CZŁONEK Małgorzata Felkel


Zakres obowiązków i zadania Zarządu wyszczególniono w statucie Stowarzyszenia.

 

INTERmedi@
Do góry
Plan BIP Przetargi Plan miasta BIP Przetargi
mapagminy
Cmentarze
Oferta inwestycyjna
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Fundacja Wspomagania Wsi
Powiat słubicki
Lubuski Urząd Wojewódzki
Hoppegarten - miasto partnerskie
Pro Europa Viadrina
Urząd Miejski w Rzepinie, Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin, pow. słubicki, woj. lubuskie
tel.: 957596254, 957596285, 957596292, fax: 957596478, email: umg[at]rzepin.pl, http://rzepin.pl
NIP: 598-000-55-97, Regon: 000526162-7511
adres epuap: /umrzepin/skrytka
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI