Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Subskrypcja dopisz wypisz   
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać do końca każdego miesiąca w kasie Urzędu Miejskiego w Rzepinie, punktach kasowych banków
lub przelewem na konto nr 28 8371 0009 0001 8119 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Rzepinie.
Od 1 stycznia 2016 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzepin wynosi:
•  8,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca – selektywna zbiórka odpadów,
•  13,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca – nieselektywna zbiórka odpadów.
 polski   angielski   niemiecki     
mapa_lewa Sonda PKP PKS e-kartki Pogoda Goście Linki
Nieslyszacy
epuap
karta_duzej_rodziny
MDK Rzepin
Kącik Przedsiębiorcy
Eko
MKS Steinpol-Ilanka Rzepin
Województwo lubuskie
Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego
Powiat 3D
Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora
Sektorowy Program Operacyjny Promesa Ministra Kultury
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - Punkt informacyjny w Gorzowie Wlkp.
Regionalny Ośrodek EFS
ANR - Ogłoszenia o przetargach
Szpital Powiatowy w Słubicach
EWE
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://monitorpolski.gov.pl/
http://dzienniki.luw.pl/BookTabs.aspx
  licznik odwiedzin:  1297767

Parafialny Zespół Caritas w Rzepinie

 

- caritas.jpgParafialny Zespół Caritas w Rzepinie
Parafialny Zespół CARITAS
przy Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
Plac Kościelny 4
69-110 Rzepin
NIP: 929-13-33-282
Nr konta: PKP BP Oddział Rzepin
53 1020 2036 0000 0602 0002 2913
 
STRUKTURA ORGAZNIZACYJNA:
1.    Przewodniczący: ks. Stanisław Wencel
2.    Zarząd:
Prezes – Jadwiga Żywalewska
Wiceprezes – Krzysztof Kubiak-Olszewski
Skarbnik – Weronika Sobasik
Sekretarz – Jolanta Rycerz
 
 
„Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych Mnieście uczynili” (Mt 25,40)
Parafialny Zespól Caritas przy Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzepinie działa od 1992r.
PZC jest samodzielną jednostką organizacyjną i korzysta z osobowości prawnej Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.
Celem PZC jest działalność charytatywna, humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka wypływającą z ewangelicznego przykazania miłości, i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonanie.
Parafialny Zespół Caritas pracuje w oparciu o statut PZC koordynując działalność charytatywną na terenie parafii.
 
Zakres działalności:
Organizujemy dla dzieci: wycieczki, kolonie letnie, zabawy choinkowe z Mikołajem, festyny z okazji Dnia Dziecka.
Kupujemy żywność dla rodzin, opał na zimę, refundujemy opłaty za energię elektryczną, lekarstwa, turnusy rehabilitacyjne, wigilię, dla obłożnie chorych Msze Święte w domach.
Prowadzimy działalność charytatywno-opiekuńczą, pomagając rodzinom wielodzietnym, samotnym matkom i ojcom, niepełnosprawnym, chorym, bezdomnym, bezrobotnym, itp.
 
Sposoby pozyskiwania środków:
Środki finansowe:
- z ofiar od grona Wspierających ubogich (GWU) – 151 członków,
- z subwencji i dotacji kościelnych (Caritas Diecezji Zielogórsko-Gorzowskiej na kolonie letnie),
- z subwencji i dotacji państwowych: (Urząd Wojewódzki – Wydział Polityki społecznej, Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Pomocy Społecznej),
- rozprowadzamy świece wigilijne oraz chlebki miłości (Wielkanoc),
- pozyskujemy sponsorów.
Środki materialne:
- Przed Świętami zbieramy w sklepach żywność, którą przeznaczamy na paczki Świąteczne.
- Posiadamy przy Kościele Punkt z używaną odzieżą.
 
Do zakresu obowiązków Zarządu należy w szczególności:
•      kierowanie działalnością PZC,
•      rozporządzanie środkami materialnymi i finansowymi PZC w porozumieniu z Przewodniczącym,
•      współpraca z Caritas Diecezji Zielongórsko-Gorzowskiej oraz koordynatorem Okręgu,
•      przygotowywanie i zwoływanie Walnego Zebrania członków,
sporządzanie corocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego dla Caritas Diecezji Zielongórsko-Gorzowskiej oraz Walnego zebrania Członków.

Karolina Kryk
Do góry
Plan BIP Przetargi Plan miasta BIP Przetargi
mapagminy
Cmentarze
Oferta inwestycyjna
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Fundacja Wspomagania Wsi
Powiat słubicki
Lubuski Urząd Wojewódzki
Hoppegarten - miasto partnerskie
Pro Europa Viadrina
Urząd Miejski w Rzepinie, Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin, pow. słubicki, woj. lubuskie
tel.: 957596254, 957596285, 957596292, fax: 957596478, email: umg[at]rzepin.pl, http://rzepin.pl
NIP: 598-000-55-97, Regon: 000526162-7511
adres epuap: /umrzepin/skrytka
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI