Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Subskrypcja dopisz wypisz   
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać do końca każdego miesiąca w kasie Urzędu Miejskiego w Rzepinie, punktach kasowych banków
lub przelewem na konto nr 28 8371 0009 0001 8119 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Rzepinie.
Od 1 stycznia 2016 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzepin wynosi:
•  8,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca – selektywna zbiórka odpadów,
•  13,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca – nieselektywna zbiórka odpadów.
 polski   angielski   niemiecki     
mapa_lewa Sonda PKP PKS e-kartki Pogoda Goście Linki
Nieslyszacy
epuap
karta_duzej_rodziny
MDK Rzepin
Kącik Przedsiębiorcy
Eko
MKS Steinpol-Ilanka Rzepin
Województwo lubuskie
Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego
Powiat 3D
Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora
Sektorowy Program Operacyjny Promesa Ministra Kultury
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - Punkt informacyjny w Gorzowie Wlkp.
Regionalny Ośrodek EFS
ANR - Ogłoszenia o przetargach
Szpital Powiatowy w Słubicach
EWE
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://monitorpolski.gov.pl/
http://dzienniki.luw.pl/BookTabs.aspx
  licznik odwiedzin:  1297767

Prawo

 

UCHWAŁA NR XXXI/277/2013 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 25 kwietnia 2013 r. w  sprawie zmiany uchwały XXIX/234/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzepin.

UCHWAŁA NR XXXI/278/2013 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 25 kwietnia 2013 r. w  sprawie zmiany uchwały Nr XIX/238/2013 z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych...

Uchwała Nr XXX/272/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26.03.2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/238/2013 z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych...

Uchwała Nr XXX/269/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26.03.2013r. w sprawie lokalizacji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Rzepin

UCHWAŁA NR XXIX/240/2013 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 21 lutego 2013 r. w  sprawie zmiany Uchwały Nr XX/166/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi...

UCHWAŁA NR XXIX/239/2013 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 21 lutego 2013 r. w  sprawie przyjęcia zmian w Statucie "Celowego Związku Gmin CZG-12"

UCHWAŁA NR XXIX/238/2013 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 21 lutego 2013 r. w  sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Rzepin...

UCHWAŁA NR XXIX/234/2013 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 21 lutego 2013 r. w  sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzepin

Uchwała Nr XXVIII/223/12 z dnia 21.12.2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXVI/215/2012RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 29 listopada 2012 r.w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA NR XXVI/214/2012 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

UCHWAŁA NR XXVI/213/2012 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXVI/212/2012 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzepin

Uchwała nr XX/166/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Karolina Kryk
Do góry
Plan BIP Przetargi Plan miasta BIP Przetargi
mapagminy
Cmentarze
Oferta inwestycyjna
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Fundacja Wspomagania Wsi
Powiat słubicki
Lubuski Urząd Wojewódzki
Hoppegarten - miasto partnerskie
Pro Europa Viadrina
Urząd Miejski w Rzepinie, Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin, pow. słubicki, woj. lubuskie
tel.: 957596254, 957596285, 957596292, fax: 957596478, email: umg[at]rzepin.pl, http://rzepin.pl
NIP: 598-000-55-97, Regon: 000526162-7511
adres epuap: /umrzepin/skrytka
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI