Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Subskrypcja dopisz wypisz   
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać do końca każdego miesiąca w kasie Urzędu Miejskiego w Rzepinie, punktach kasowych banków
lub przelewem na konto nr 28 8371 0009 0001 8119 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Rzepinie.
Od 1 stycznia 2016 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzepin wynosi:
•  8,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca – selektywna zbiórka odpadów,
•  13,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca – nieselektywna zbiórka odpadów.
 polski   angielski   niemiecki     
mapa_lewa Sonda PKP PKS e-kartki Pogoda Goście Linki
Nieslyszacy
epuap
karta_duzej_rodziny
MDK Rzepin
Kącik Przedsiębiorcy
Eko
MKS Steinpol-Ilanka Rzepin
Województwo lubuskie
Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego
Powiat 3D
Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora
Sektorowy Program Operacyjny Promesa Ministra Kultury
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - Punkt informacyjny w Gorzowie Wlkp.
Regionalny Ośrodek EFS
ANR - Ogłoszenia o przetargach
Szpital Powiatowy w Słubicach
EWE
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://monitorpolski.gov.pl/
http://dzienniki.luw.pl/BookTabs.aspx
  licznik odwiedzin:  1297767

Rezerwaty Przyrody

 

Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody tworzy się w naszym kraju po to by lepiej chronić najbardziej reprezentatywne fragmenty polskiego krajobrazu. W rezerwatach chroni się rośliny i zwierzęta, którym grozi całkowite wyginięcie.

W Puszczy Rzepińskiej na terenie gminy Rzepin ochronie polega dolinny charakter krajobrazu z terenami rolniczymi i użytkami zielonymi. Rezerwat Przyrody "Torfowiska Sułowskie" znajduje się w gminie Rzepin koło wsi Sułów. Jest to rezerwat częściowy o powierzchni 33,73 ha. W 1995 roku uzyskał status prawny. Podstawowym celem założenia rezerwatu jest zachowanie stanowisk rzadkich i ginących gatunków roślin i ptaków wodno-błotnych. W skład rezerwatu wchodzą jezioro i torfowisko. Część jeziora pokryta jest łanami pałki wąskolistnej, trzcinowiskiem, wysokimi turzycami grążelami i grzybieniami białymi. Natomiast torfowisko pokrywa roślinność szuwarowa z mszarem torfowcowym i karłowatą sosną. Na terenie rezerwatu gniazdują aż 43 gatunki ptaków, m.in. czaple siwe, łabędzie nieme, gagoły, błotniaki stawowe, kaczki czernice, żurawie i rybołowy. Osobliwościami rezerwatu są: wełnianka wąskolistna, żurawina błotna, grążel żółty, grzybienie białe oraz kłoć wiechowata.

W gminie Słubice na terenie Nadleśnictwa Rzepin w 2003 roku powstał Rezerwat Przyrody "Łęgi koło Słubic". Powierzchnia jego wynosi 397,94 ha. Obejmuje on ścisłą ochroną lasy łęgowe, które w tamtym rejonie są największe. Część północna rezerwatu pokryta jest lasami łęgowymi, tylko gdzieniegdzie pojawiają się odkryte błonia nadrzeczne z licznymi starorzeczami. W miejscowości Biskupice nad zarastającym jeziorem ochroną objęto rzadkie rośliny i ptaki wodne, ochronie podlegają znajdujące się w tamtej okolicy torfowiska.

INTERmedi@
Do góry
Plan BIP Przetargi Plan miasta BIP Przetargi
mapagminy
Cmentarze
Oferta inwestycyjna
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Fundacja Wspomagania Wsi
Powiat słubicki
Lubuski Urząd Wojewódzki
Hoppegarten - miasto partnerskie
Pro Europa Viadrina
Urząd Miejski w Rzepinie, Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin, pow. słubicki, woj. lubuskie
tel.: 957596254, 957596285, 957596292, fax: 957596478, email: umg[at]rzepin.pl, http://rzepin.pl
NIP: 598-000-55-97, Regon: 000526162-7511
adres epuap: /umrzepin/skrytka
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI