Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Subskrypcja dopisz wypisz   
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać do końca każdego miesiąca w kasie Urzędu Miejskiego w Rzepinie, punktach kasowych banków
lub przelewem na konto nr 28 8371 0009 0001 8119 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Rzepinie.
Od 1 stycznia 2016 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzepin wynosi:
•  8,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca – selektywna zbiórka odpadów,
•  13,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca – nieselektywna zbiórka odpadów.
 polski   angielski   niemiecki     
mapa_lewa Sonda PKP PKS e-kartki Pogoda Goście Linki
Nieslyszacy
epuap
karta_duzej_rodziny
MDK Rzepin
Kącik Przedsiębiorcy
Eko
MKS Steinpol-Ilanka Rzepin
Województwo lubuskie
Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego
Powiat 3D
Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora
Sektorowy Program Operacyjny Promesa Ministra Kultury
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - Punkt informacyjny w Gorzowie Wlkp.
Regionalny Ośrodek EFS
ANR - Ogłoszenia o przetargach
Szpital Powiatowy w Słubicach
EWE
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://monitorpolski.gov.pl/
http://dzienniki.luw.pl/BookTabs.aspx
  licznik odwiedzin:  1297767

Telefony

 

 OSOBY PIASTUJĄCE KIEROWCZNICZE STANOWISKA W URZĘDZIE MIEJSKIM W RZEPINIE

Burmistrz Rzepina

Sławomir Dudzis

tel. (+48 95) 7596 254
e-mail: burmistrz@rzepin.pl

godz. przyjmowania petentów w sprawie skarg i wniosków:
wtorek: 12.00-16.00

 Zastępca Burmistrza

Krystian Pastuszak
tel. (+48 95) 7596 014
e-mail:zastepcaburmistrza@rzepin.pl

 Sekretarz Gminy

 Halina Kuźmińska
tel. (+48 95) 7596 017
e-mail:sekretarz@rzepin.pl

 Skarbnik Gminy

 Małgorzata Barwińska
tel. (+48 95) 7597 604
e-mail: skarbnik@rzepin.pl

REFERAT OGÓLNO- ORGANIZACYJNY

Imię i nazwisko

Stanowisko

służbowe

Pokój/

nr telefonu

Adres e-mail

Halina Kuźmińska

Sekretarz Gminy

Kierownik Referatu Ogólno- Organizacyjnego

 

17

95 7596017

sekretarz@rzepin.pl

Agnieszka Zaremba

Inspektor ds. kadr i archiwum zakładowego.

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

26

95 7596062

azaremba@rzepin.pl

Robert Gocół

Informatyk

11

95 7596066

informatyk@rzepin.pl

Natalia Kliszczak

Sekretarka

14

95 7596254

95 7596 285

sekretariat@rzepin.pl

 

BIURO RADY MIEJSKIEJ

 

Maria Szewczyńska

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej

3

95 7596085

rada@rzepin.pl

 

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

 

Łukasz Marciniak

Pomoc administracyjna

95 7596081

lmarciniak@rzepin.pl

Bernadetta Wąsowicz

Pomoc administracyjna

95 7596081

bwasowicz@rzepin.pl

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

Imię i nazwisko

Stanowisko

służbowe

Pokój/

nr telefonu

Adres e-mail

Celina Ratowt

 

Karolina Kryk

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

 

19

95 7596043

elud@rzepin.pl

 

 

Monika Staniak

Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

19

95 7596038

elud@rzepin.pl

 

 

REFERAT FINANSOWO – KSIEGOWY

Imię i nazwisko

Stanowisko

służbowe

Pokój/

nr telefonu

Adres e-mail

Małgorzata Barwińska

Skarbnik Gminy

Kierownik Referatu Finansowo - Księgowego

18

95 7597604

skarbnik@rzepin.pl

Grażyna Krasucka

Inspektor ds. księgowości budżetowej

24

95 7596060

gkrasucka@rzepin.pl

Jolanta Maliszewska

Inspektor ds. księgowości jednostki i raportowania środków pomocowych

22

95 7596021

jola@rzepin.pl

Anna Antoszewicz

Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych

23

95 7596022

ania@rzepin.pl

Bogusława Waszak

Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych

23

95 7596022

bwaszak@rzepin.pl

Anna Moskalska

Podinspektor ds. księgowości podatkowej i windykacji należności

22

95 7596021

amoskalska@rzepin.pl

Grażyna Komar

Inspektor ds. płac i obsługi kasy

21

95 7596055

gkomar@rzepin.pl

Bartłomiej Kołosza

Referent ds. wymiaru, księgowania i windykacji opłaty śmieciowej

25

95 7596093

bkolosza@rzepin.pl

Marta Klimkiewicz

Referent ds. gospodarowania odpadami komunalnymi

25

95 7596093

mklimkiewicz@rzepin.pl

 

REFERAT ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZY I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Imię i nazwisko

Stanowisko

służbowe

Pokój/

nr telefonu

Adres e-mail

Bogusław Baranowski

Kierownik Referatu Administracyjno – Gospodarczego i Zarządzania kryzysowego

32

95 7596033

bbaranowski@rzepin.pl

 

REFERAT INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Imię i nazwisko

Stanowisko

służbowe

Pokój/

nr telefonu

Adres e-mail

Joanna Pych

Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych

6

95 7596034

jpych@rzepin.pl

Elżbieta Wiśniewska

Inspektor ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej

7

95 7596035

ewisniewska@rzepin.pl

Piotr Kubisztal

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami

 

7

95 7596034

pkubisztal@rzepin.pl

Marek Żurek

Inspektor ds. budownictwa i inwestycji

7

95 7596035

mzurek@rzepin.pl

 

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I DROGOWNICTWA

Imię i nazwisko

Stanowisko

służbowe

Pokój/

nr telefonu

Adres e-mail

Elżbieta Pych

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa

4

95 7596091

ela@rzepin.pl

Krystyna Janicka

Inspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

8

95 7596078

kjanicka@rzepin.pl

Mirosław Moskalski

Inspektor ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i rolnictwa

5

95 7596030

mirek@rzepin.pl

 

REFERAT PROMOCJI I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

Imię i nazwisko

Stanowisko

służbowe

Pokój/

nr telefonu

Adres e-mail

Aleksandra Zielińska

Kierownik Referatu Promocji i Funduszy Zewnętrznych

1

95 7596083

ola@rzepin.pl

Angelika Zielińska

Podinspektor ds. promocji gminy

2

95 7596082

promocja@rzepin.pl

 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Imię i nazwisko

Stanowisko

służbowe

Pokój/

nr telefonu

Adres e-mail

Ewa Sierant – Lipnicka

Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej.

Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

8

95 7596029

ewa@rzepin.pl


 Telefony alarmowe

 • Pogotowie ratunkowe
  69-110 Rzepin
  ul. Słubicka 4
  tel. 999
  kom. 112
 • Policja
  69-110 Rzepin
  ul. Kościuszki 5
  tel. 759 50 00
  fax: 95 759 50 15
  • Dyżurny Komendy Policji w Słubicach
   tel. 095 759 28 11
   e-mail: policja@rzepin.pl
   tel. 997
   kom. 112

   W sprawach: skargi i wnioski komisariat policji w Rzepinie przyjmuje w godzinach od 14.00-17.00.
 • Straż pożarna
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Rzepinie
   ul. Ośniańska
   Andrzej Grabowski
   tel. 95 759 63 73
  • Powiatowe Centrum Ratownictwa Kryzysowego
   tel. 998
   kom. 112
   95 7507600 dyżurny operacyjny
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalowie
   ul. Radowska
   Kowalów
   69-110 Rzepin
   Marek Radzik
   tel. 603 803 326
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Lubiechni Wielkiej
   Lubiechnia Wielka
   69-110 Rzepin
   Jan Krzysztof Hańbicki

Pogotowie Gazowe
MOW 095 99 02

Starostwo Powiatowe
www.powiatslubicki.pl
ul. Piłsudzkiego 1
69-100 Słubice

Banki

 • Bank Spółdzielczy
  69-110 Rzepin
  ul. Dworcowa 9
  - Zarząd – Centrala 95 759 63 45
  - Główny Księgowy 95 759 74 48
  - Sala Obsługi Klientów 95 759 63 46
 • Bank PKO S.A. Oddział Sulęcin
  69-110 Rzepin
  ul. Bolesława Chrobrego 19
  tel. 95 759 61 41
  faks 95 759 61 39

Poczta

Kod Pocztowy: 69-110 Rzepin
ul. Wojska Polskiego 25
tel. 095 759 64 52

Parafie

 • Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Katarzyny
  69-110 Rzepin
  ul. Bolesława Chrobrego
  tel. 95 759 77 73
 • Parafia Rzymsko – Katolicka p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa
  69-110 Rzepin
  Plac Kościelny 4
  tel. 95 759 62 25
  tel. 95 759 82 50
  tel. 95 759 67 59
  • Filie
   Gajec
   Lubiechnia Wielka
   Lubiechnia Mała
   Starościn
   Drzeńsko

Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne "EKO"
69-110 RZEPIN
UL.MICKIEWICZA 79
e-mail: sws-rzepin@wp.pl
NIP: 598-15-30-880, regon: 211247929
tel/fax (0-95) 7597-672
Osoba związana z jednostką:
Bogumiła Urbanek - Dyrektor
tel.: 095/7597672
fax: 095/7597672
e-mail: sws-rzepin@wp.pl

Zakład Administracji Mieniem Komunalnym
H. Sienkiewicza 20
69-110 Rzepin
powiat Słubice, województwo lubuskie
telefon: 95/7596264
fax: 95/7596579
e-mail: zamk@rzepin.pl
NIP: 598-14-13-542, regon: 210437065

Opieka społeczna
Opieka Społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Celem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.
69-110 Rzepin
Plac Ratuszowy 1
tel. 95 759 65 90
tel. 95 759 64 90
Kierownik Sławomir Karatysz

Informacja Autobusowa

 • Gorzów Wlkp., tel. 95 93 16
 • Słubice, tel. 95 93 16
 • Sulęcin, tel. 95 755 23 53

Pomoc Drogowa

 • Słubice
  ul. Transportowa 2
  tel. 095 758 33 45

Pogotowie Energetyczne

 • Cybinka, "Enea" Grupa energetyczna S.A.,
  tel. 95 391 11 01
 • Torzym, "Enea" Grupa energetyczna S.A., Pogotowie energetyczne,
  tel. 95 341 31 72

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach

95 758 21 40

info@centrumslubice.pl

www.centrumslubice.pl

Telefony Zaufania:

 • "Itaka" Fundacja Pomocy Ludziom Dotkniętym problemem zaginięcia,
  www.zaginieni.pl,
  tel. 22 654 70 70
 • "Niebieska Linia" Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, dla Osób Krzywdzonych przez Najbliższych, Centrum Informacyjne,
  www.niebieskalinia.pl
  , pogotowie@niebieskalinia.pl,
  tel.  801 120 002
 • Ogólnopolski Telefon Zaufania AIDS. "Bądź z Nami" Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS,
  tel. 22 622 50 01
 • Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Osób z Problemem Narkotykowym,
  tel.  801 199 990
 • Policyjny Telefon Zaufania Ogólnoproblemowy. Komenda Stołeczna Policji,
  tel.  800 120 226
 • Rodzinny Telefon Zaufania "Ruch Pomocy Rodzinie" Fundacja,
  tel. 22 621 03 67
 • Telefon Wsparcia dla Matek Fundacji "Rodzić po Ludzku",
  tel. 022 635 10 11
 • Telefon Zaufania – Adopcyjny. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,
  tel. 22 827 50 23
 • Telefon Zaufania dla Kobiet, Fundacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny,
  tel. 22 635 93 92
 • Telefon Zaufania dla Kobiet w Ciąży i Matek Małych Dzieci – Biuro Informacji i Interwencji Fundacji "Rodzić po Ludzku",
  tel. 22 635 30 92
 • Telefon Zaufania dla Osób Uzależnionych od Choroby Alkoholowej i ich Rodzin Fundacji "Klucz",
  tel. 22 628 75 26
 • Telefon Zaufania dla Osób Z Problemem Alkoholowym, Instytut Psychiatrii i Neurologii,
  tel. 22 842 26 00
 • Telefon Zaufania dla Osób z Problemem Choroby Alkoholowej i ich Rodzin. "Klucz" Fundacja Trzeźwościowa,
  tel. 22 869 02 86
 • Telefon Zaufania dla osób z Problemem Narkotykowym i Pomoc Rodzinie. "Powrót z U" Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych,
  tel.  801 109 696
 • Telefon Zaufania "La Strada" – Prewencja Handlu Kobietami,
  tel. 22 628 99 99
 • Telefon Zaufania Onkologiczny. Obywatelski Komitet Zwalczania Raka,
  tel. 22 822 56 94
 • Telefon Zaufania Pomocy Osobom z Chorobom Alzheimera Polskiej Fundacji Alzheimerowskiej,
  tel. 22 827 35 86
 • Telefon Zaufania Uzależnień "Monar". Stowarzyszenie,
  tel. 22 823 65 31
 • Telefon Zaufania w Sprawach Adopcyjnych, Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy,
  tel. 22 619 63 95
 • Telefon Zaufania "Zatrzymaj Przemoc". Komenda Stołeczna Policji,
  tel. 0 800 120 148
 • Telefon Zaufania – Zgłaszanie Informacji o Przestępczości Zorganizowanej. Komenda Stołeczna Policji,
  tel. 22 619 91 49
 • Trzeźwościowy Telefon Zaufania. Fundacja "Dominik",
  tel. 22 853 52 22
 • "Zielona Linia" Telefon Zaufania HIV i AIDS,
  tel. 22 621 33 67
Karolina Kryk
Do góry
Plan BIP Przetargi Plan miasta BIP Przetargi
mapagminy
Cmentarze
Oferta inwestycyjna
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Fundacja Wspomagania Wsi
Powiat słubicki
Lubuski Urząd Wojewódzki
Hoppegarten - miasto partnerskie
Pro Europa Viadrina
Urząd Miejski w Rzepinie, Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin, pow. słubicki, woj. lubuskie
tel.: 957596254, 957596285, 957596292, fax: 957596478, email: umg[at]rzepin.pl, http://rzepin.pl
NIP: 598-000-55-97, Regon: 000526162-7511
adres epuap: /umrzepin/skrytka
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI